Loading...

ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИМолдован Жанна Андріївна
директор
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Самчики
Тел.: (03854) 44-141; 44-238; 44-198; (067) 879 01 23
e-mail hdsgds@ukr.net
https://sites.google.com/view/hdsgdsnaan

Основні напрями діяльності:

В галузі землеробства:

 • Розробка різноротаційних сівозмін для агроформувань різної спеціалізації.
 • Розробка адаптивних систем обробітку ґрунту під зернові та технічні культури за умови використання побічної продукції на добриво.

В галузі рослинництва:

 • Розробка способів підвищення продуктивності пшениці озимої.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка технологічних процесів вирощування нових сортів сої з високим потенціалом реалізації їх продуктивності.
 • Розробка науково обґрунтованих заходів зменшення негативного впливу стресових факторів середовища на формування показників продуктивності та якості зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості.
 • Розробка елементів екологічно-безпечного захисту зернових та технічних культур від впливу шкідливих організмів.
 • Вивчення адаптивної здатності нових сортів вітчизняної селекції, вирощування та реалізація базового та сертифікованого насіння озимих і ярих зернових, картоплі.

В галузі тваринництва:

 • Селекційне удосконалення планових порід великої рогатої худоби та свиней.
 • Впровадження новітніх методів оцінки генотипу тварин, прогнозування їх продуктивності

В галузі науково-консультаційного та інформаційного забезпечення, маркетингових досліджень:

 • Проведення маркетингових досліджень ринку наукоємної продукції, вивчення попиту та пропозицій на об’єкти інтелектуальної власності.
 • Інформаційне, науково-консультаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.
 • Розробка методичних підходів трансферу комплексних технологій та здійснення наукового супроводу інноваційних проектів.
 • Організація та проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, Днів поля, виставок.