Loading...

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Ящук Тетяна Сергіївна

директор

місто Тернопіль,

вулиця Тролейбусна, 12,

46027

тел/факс: (0352) 43-61-44

e-mail:ternopilds@ukr.net

Заклад створено 30 вересня 1971 р. З квітня 2012 року – Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України. Нині – це багатопрофільна науково-дослідна установа. До її структури входять 3 наукових відділи, до мережі станції входить Державне підприємство «Дослідне господарство «Подільське» ТДСГДС ІКСГП НААН».

Основні напрями діяльності:

  • розробка, апробація і впровадження науково обґрунтованих систем ведення галузей сільського господарства в регіоні;
  • створення сортів сільськогосподарських культур (боби кормові: Хоростківські; пшениця озима: Збруч; конюшина лучна Тернопільська 3, Тернопільська 4, Павлина; горошок посівний (ярий) Подільська 2, Багатоплідна, Ларія, Цвітана; тютюн Тернопільський 7, Тернопільський 14, Крупнолистий 4, Берлей 38, С-9, Вірджинія 15, Галицький оригінальний, Тернопільський перспективний, Український новий), одержано 21 свідоцтво про державну реєстрацію сорту та 2 патенти на сорти; у державному сортовипробуванні перебувають перспективні сорти пшениці м’якої озимої Віталіна, конюшини лучної (червоної) сорту Андріана; подано заявку на реєстрацію сорту горошку посівного ярого сорту Світлячок;
  • виробництво елітного насіння картоплі, зернових, кормових та інших сільськогосподарських культур і його реалізація;
  • обґрунтування розміщення, методів і прийомів вирощування сільськогосподарських культур (отримано 22 патенти на корисну модель);
  • виконання державних та регіональних програм з наукового забезпечення агропромислового виробництва області;
  • доведення розробок до рівня інновацій, їх трансфер і науковий супровід.

Всього науковою діяльністю займається 28 науковців, в т.ч. 3 доктори наук, 6 кандидатів наук.

Науковці установи беруть участь у реалізації 4 програм наукових досліджень НААН України, виконують 8 завдань у галузях: рослинництво, кормовиробництво та інноваційний розвиток, працюють над розробленням та впровадженням регіональних програм наукового забезпечення АПВ. За останні роки завершено більше 200, випробувано більше ста наукових розробок. За результатами випробувань 80% доведено до рівня інновацій.

Станція входить у структуру Західного міжрегіонального наукового центру НААН, до діяльності якого залучені науково-дослідні установи сільськогосподарського спрямування.

На майбутнє провідну роль у науковій діяльності відіграватимуть наукові розробки за пріоритетними напрямками наукових досліджень і науково-технічних розробок, а також проведення науково-практичних заходів для науковців та спеціалістів, навчання сільськогосподарських кадрів, надання консультацій, що сприятиме розвитку сільського господарства в напрямку зростання конкурентоспроможності товарної продукції сільськогосподар­ських і переробних підприємств. Використання новітніх наукових розробок дасть можливість в перспективі виробляти сільськогосподарську продукцію на високому технологічному рівні і підвищить потенційні можливості у сфері адаптації сільськогосподарських товаровиробників до вимог світового аграрного ринку.

Мережа станції:

Державне підприємство «Дослідне господарство «Подільське» ТДСГДС ІКСГП НААН»

23 вересня 1946 р. на базі радгоспу «Хоростківський» була організована селекційно-дослідна станція Українського науково-дослідного інституту землеробства. З квітня 1987 року на базі дослідної станції створено Тернопільське науково-виробниче об’єднання “Еліта”. У квітні 1999 р. створено Подільську дослідну станцію Тернопільського інституту АПВ. На основі матеріально-технічної бази ПДС у 2010 р. засноване нове сільськогосподарське підприємство ДП «ДГ «Подільське» ТДСГДС ІКСГП НААН», за яким закріплено 1068 га землі. Основні напрями роботи:

  • організація експериментальної бази для проведення науково-дослідних робіт;
  • випробування та впровадження завершених наукових розробок з питань землеробства і рослинництва;
  • виробництво оригінального та елітного насіння зернових, зернобобових культур і багаторічних трав;
  • виробництво товарного зерна, цукрових буряків та іншої продукції.