Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

19 вересня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Романюка Віктора Івановича на тему: «Формування урожайності та якості зерна сортів ячменю ярого залежно від доз мінеральних добрив та регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу правобережного»,, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник при дирекції з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Гораш Олександр Савич, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва і кормовиробництва (Подільський державний аграрно-технічний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua