Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

5 грудня 2019 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Багая Тараса Івановича на тему: «Формування зернової продуктивності бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного»,, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Лихочвор Володимир Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технологій у рослинництві (Львівський національний аграрний університет)

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Дзюбайло Андрій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач Передкарпатського відділу наукових досліджень (Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Чинчик Олександр Сергійович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, карантину і захисту рослин (Подільський державний аграрно-технічний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua