Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

5 грудня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Томашука Олега Володимировича на тему: «Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного»,, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник при дирекції з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Черенков Анатолій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник дирекції (ДУ Інститут зернових культур НААН)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Бахмат Микола Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва та кормовиробництва (Подільський державний аграрно-технічний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua