Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

24 жовтня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.01 при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбудуться захист дисертаційної роботи Темрієнко Ольги Олександрівни на тему: «Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного»,, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науковий керівник: Петриченко Василь Флорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, радник при дирекції з наукової роботи (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН).

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти:

Каленська Світлана Михайлівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри рослинництва (Національний університет біоресурсів і природокористування України)
Відгук офіційного опонента (посилання)

Бахмат Олег Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, карантину і захисту рослин (Подільський державний аграрно-технічний університет)
Відгук офіційного опонента (посилання)

   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua