Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України,

код за ЄДРПОУ: 21321872

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Електроенергія

2281

180000 в т.ч. ПДВ 30000

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від «25» грудня 2014 р. № 14

Голова комітету з конкурсних торгів: Вербич І.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів: Остапчук В.П.

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України
 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

01.61.1(01.61.10-00.00) Послуги допоміжні щодо вирощування сільськогосподарських культур

2281

450000 (чотириста п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

лютий-березень 2015р.

Головний розпорядник бюджетних коштів:

Національна академія аграрних наук України

20.20.1 – Пестициди та інші агрохімічні продукти (Інсектициди на основі фосфорорганічних сполук, розфасовані для роздрібної  торгівлі чи подані як готові препарати  або вироби – (20.20.11-50.00); Інсектициди на основі піретроїдів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подання як готові препарати або вироби – (20.20.11-60.00); Інсектициди, інші – (20.20.11-90..); Гебіциди на основі феноксифітогормональних продуктів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (20.20.12-20.00); Гербіциди на основі триазинів, розфасовані для роздрібної торгівлі  чи подані як готові препарати або вироби – (20.20.12-30.00); Гербіциди на основі сечовини, урацилу та сульфанілсечовини, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби – (20.20.12-70.00); Гербіциди, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби, крім на основі феноксифітогормональних продуктів, триазинів, амідів, карбам атів, похідних динітроаніліну, сечовини, урацилу, сульфанілсечовини – (20.20.12-90.00); Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на основі триазолів чи дібазолів, розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби – (20.20.15-60.00); Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння інші – (20.20.15-90.00); Родентициди та інші регулятори росту рослин,розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як готові препарати або вироби (крім інсектицидів та дезинфікувальних засобів) – (20.20.19-80.00))

2281

205000 (двісті п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

Відкриті торги

березень-квітень 2015р.

 

28.30.22 (28.30.22-00.00) Трактори потужністю двигуна більше ніж 37 кВт, але не більше від 59 кВт

3210

175000 (сто сімдесят п’ять тисяч) грн. 00 коп.

Відкриті торги

листопад-грудень 2015р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.02.2015 р. № 22 .

Голова комітету з конкурсних торгів: Вербич І.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів: С.І. Собчук

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України

 

Предмет закупівлі

 

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Насіння сільськогосподарських  культур:

 

 

 

 

 

01.11.1 пшениця

2281

15850 (п'ятнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят) грн. 00коп. з ПДВ

 

 

Згідно п.5 ч.1 с.4 Закону № 4851 від 24.05.2012р. «Про здійснення державних закупівель»

01.11.3 ячмінь, жито, овес

2281

12100 (дванадцять тисяч сто)грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

01.11.4 культури зернові, інші

2281

10000 (десять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

01.19.1 кормові культури

2281

28050 (двадцять вісім тисяч п’ятдесят) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

01.11.81-00.00 соя

2281

15000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2281

60000 (шістдесят тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

17.23.1Вироби канцелярські паперові

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у.

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

13.92.2 Вироби текстильні готові, інші

2281

15000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

22.29.2 Вироби пластмасові інші, н.в.і.у.

2281

4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція

2281

1000 (одна тисяча) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

20.15.3 Добрива азотні, мінеральні та хімічні

2281

119000 (сто дев’ятнадцять тисяч) грн. 00коп. з ПДВ

 

 

-//-

49.41.1 Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами

2281

90000 (дев’яносто  тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

01.64.1 Послуги щодо обробляння насіння для сівби

2281

80000 (вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

43.39.1 Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та оздоблювальні, інші

2281

4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2281

3000 (три тисячі) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

64.11.1 Послуги центрального банку

2281

500 (п’ятсот) грн. 00коп.

 

 

-//-

61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами

2281

2000 (дві тисячі) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 

2281

10000 (десять тисяч) грн. 00 коп з ПДВ.

 

 

-//-

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

2281

1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

65.12.4 Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек

2281

1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. з ПДВ

 

 

-//-

72.11.1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння біотехнологій у сфері охорони здоров’я, охорони довкілля, сільського господарства та промисловості

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

74.90.2 Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н.в.і.у.

2281

1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

84.13.1 Послуги адміністративні щодо підвищення ефективності господарської діяльності

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

94.11.1 Послуги організацій промисловців і підприємців

2281

7500 (сім тисяч п’ятсот) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

06.20.1 Газ природній

2281

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.

 

 

-//-

77.40.1 Послуги щодо видання ліцензії на право використання об’єктів інтелектуальної власності та подібних об’єктів, крім творів, захищених авторським правом

3210

80000 (вісімдесят тисяч) грн.. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

3210

20000 (двадцять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

 

26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик

3210

5000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ

 

 

-//-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.02.2015 р. № 22 .

Голова комітету з конкурсних торгів: Вербич І.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів: С.І. Собчук

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua