Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
   Навчально-методичне забезпечення

 

Навчальні дисципліни, що формують загальнонаукові та мовні компетентності

Філософія          

Іноземна мова наукового спрямуванням          

Ділова англійська мова та академічне письмо          

Англійська мова за професійним спрямуванням          

Навчальні дисципліни, що формують універсальні навички дослідника

Математичне моделювання в наукових дослідженнях          

Методика дослідної справи          

Право інтелектуальної власності          

Наукові публікації та презентація результатів наукових досліджень          

Основи управління науковими проектами          

Навчальні дисциплін, що формують фахові компетентності

Сучасні тенденції світової агрономічної науки          

Рослинництво         

Селекція і насінництво          

Кормовиробництво і луківництво          

 

 

Список дисциплін вільного вибору аспіранта за освітньо-науковою програмою "Агрономія" за спеціальністю 201 Агрономія

 

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua