Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
   

ІСТОРІЯ

У листопаді 1972 р. сесія ВАСГНІЛ прийняла Постанову «О мерах по развитию и укреплению кормовой базы в стране», яка визначала пріоритетні напрями роботи науково-дослідних установ з кормовиробництва.

А вже у 1973 р., у зв'язку з невідкладною необхідністю вирішення проблеми кормів і кормового білка, масштабні наукові дослідження з кормовиробництва відновлюються на базі організованого у Вінниці відділу кормовиробництва Інституту землеробства. У тому ж самому році, відповідно до наказу по ВАСГНІЛ від 29 травня 1973 р. № 42 і наказу по ПВ ВАСГНІЛ № 110 від 31 липня 1973 р., на виконання наказу по МСГ СРСР від 14 травня 1973 р. № 158 «Про організацію Українського науково-дослідного інституту кормів Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна», у місті Вінниця було створено УНДІ кормів.

Інститут виконував функції наукового центру з кормовиробництва, а також обов'язки методичного та координаційного центру з фундаментальних і прикладних досліджень із виробництва і використання кормів (здійснював координацію 42 наукових закладів республіки, в тому числі 12 науково-дослідних інститутів, 10 вузів, 18 обласних та 2 зональних дослідних станцій).

Створення інституту сприяло плановості і системності у дослідженнях з кормовиробництва і мало позитивний вплив на розвиток як галузі кормовиробництва, так і тваринництва.

12квітня 1990 р. вийшла Постанова РМ УРСР № 73 «Про роботу Українського науково-дослідного інституту кормів по розв’язанню проблеми забезпечення тваринництва республіки повноцінними кормами». У ній відзначалася провідна роль інституту у розв’язанні проблеми забезпечення тваринництва повноцінними кормами для збільшення виробництва м’ясних, молочних та інших продуктів харчування і задоволення у них попиту населення. Вказувалося також, що впровадження у виробництво розробок інституту дало змогу підвищити у низці господарств урожайність кормових культур, поліпшити використання природних кормових угідь і культурних пасовищ.

Було схвалено також розроблену з урахуванням досягнень науки Українським науково-дослідним інститутом кормів разом з іншими науковими установами «Концепцію розвитку кормовиробництва в господарствах Української РСР на 1991–1995 роки і на період до 2005 року.

Після проголошення України незалежною державою, у 1992 р., згідно з постановою Президії УААН від 29 січня 1992 року, Український науково-дослідний інститут кормів був перейменований в Інститут кормів УААН. А з 2010 р., після отримання Українською академією аграрних наук статусу національної, Інститут кормів НААН – головна установа Науково-методичного центру "Кормові ресурси" та Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Вінницької області.

У 2011 р. Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція була реорганізована в Державне підприємство «Науковий інноваційно-технологічний центр Інституту кормів НААН» (постанова Президії Національної академії аграрних наук України від 28.04.2011 р., протокол № 9). Станціюбуло організовано в 1956 році на базі Немерчанської дослідно-селекційної станції МСГ УРСР, яка в свою чергу бере початок з 1886 р., коли була заснована фірма "Немерчанське насіннєве господарство К. Бущинський і М. Лонжинський", та Іллінецької дослідної станції пивоварних ячменів Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР. Вона мала дослідне господарство "Бохоники" та чотири насінницькі господарства – "Червоне", ім. Жданова, "Іллінецький" і "Олександрівський" із загальною площею ріллі 13498 га. Головними напрямками її діяльності були: селекція і насінництво зернових, зернобобових, олійних культур, цукрових буряків, великої рогатої худоби, садівництво та виноградарство, технології вирощування сільськогосподарських культур, відтворення родючості ґрунтів, захист рослин від шкідливих об’єктів, механізація виробничих процесів у сільському господарстві, організація сільськогосподарського виробництва, пропаганда знань та навчання кадрів.

За роки існування інститут очолювали: Проскура Ілля Павлович, академік ВАСГНІЛ (1973–1980); Бабич Анатолій Олександрович, доктор с.-г. наук, професор Россільгоспакадемії, академік НААН, РАСГН (1980–2001); Подобєд Леонід Ілларіонович, доктор с.-г. наук, професор (2001–2002); Петриченко Василь Флорович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН (2002–2011, нині – науковий директор інституту); Корнійчук Олександр Васильович, кандидат сільськогосподарських наук (з 2011 року – виконавчий директор інституту).

Велику роль у розвитку наукових досліджень інституту відіграють наукові школи інституту: академіка НААН А.О. Бабича – з селекції, рослинництва і кормовиробництва, академіка НААН В.Ф. Петриченка – з проблем розвитку кормовиробництва і рослинництва, члена-кореспондента НААН М.Ф. Кулика – з технології виробництва та використання кормів,.

У 2012 р., згідно наказу Національної академії аграрних наук України «Про перейменування Інституту кормів НААН» № 160 від 11 липня 2011 р. інститут отримав сучасну назву – Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. Нині до його мережі входять Державне підприємство «Науковий інноваційно-технологічний центр Інституту кормів НААН», Тернопільська і Хмельницька державні сільськогосподарські дослідні станції та 4 дослідних господарства.

Структура інституту включає 10 наукових відділів, кожен з яких має свою історію та наукові здобутки.

За 40 років існування співробітниками Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН було видано близько 200 книг, 75 міжвідомчих тематичних наукових збірників «Корми і кормовиробництво», опубліковано понад 4200 статей, отримано більше 170 патентів та авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Селекціонерами інституту створено і передано на Державне сортовипробування більше 150 сортів і гібридів кормових, зернобобових, зернових та інших культур, з них близько 130 занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та захищені відповідними свідоцтвами і патентами. Науковці інституту є співавторами більше 20 сортів рослин, створених іншими установами.

Колективу вчених інституту (А.О. Бабич, М.Ф. Кулик, В.В. Хіміч, А.І. Овсієнко) присуджено Премію Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки – за енергозберігаючу технологію заготівлі та збереження вологого зерна і качанів кукурудзи в подрібненому вигляді (1989 р.), А.О. Бабичу – Премію УААН«За видатні досягнення в аграрній науці» (1997 р.), В.Ф. Петриченку, А.О. Бабичу, С.В. Іванюку – Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві» (2012 р.). Інститут неодноразово нагороджений дипломами міжнародних виставок, грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В Інституті проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та залучення співробітників для роботи над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою за спеціальностями: кормовиробництво і луківництво, селекція і насінництво, рослинництво, годівля тварин і технологія кормів. В інституті діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій.

Сьогодні колектив інституту працює над виконанням 14 державних науково-технічних програм НААН і окремих проектів Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших відомств з метою збільшення виробництва кормів та підвищення продуктивності тваринництва для вирішення проблеми продовольчої безпеки країни.

Як головна установа науково-методичного центру з виконання програми наукових досліджень «Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів» на 2011–2015 рр. координує роботу 27 установ системи НААН, яка направлена на розв’язання актуальних завдань з кормовиробництва, створення інновації та широке впровадження їх у виробництво, що сприятиме одержанню конкурентоспроможної тваринницької продукції тазабезпеченню продовольчої безпеки держави. 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua