Loading...

У 1973 році, у зв’язку з невідкладною необхідністю вирішення проблеми кормів і кормового білка, у місті Вінниця було створено Український науково-дослідний інститут кормів.

Створення Інституту сприяло плановості і системності у дослідженнях з кормовиробництва і мало позитивний вплив на розвиток як галузі кормовиробництва, так і тваринництва, про що свідчить Постанова РМ УРСР № 73 «Про роботу Українського науково-дослідного інституту кормів по розв’язанню проблеми забезпечення тваринництва республіки повноцінними кормами» від 12 квітня 1990 р. У ній відзначалася провідна роль Інституту у розв’язанні проблеми забезпечення тваринництва повноцінними кормами для збільшення виробництва м’ясних, молочних та інших продуктів харчування і задоволення у них попиту населення. Вказувалося також, що впровадження у виробництво розробок Інституту дало змогу підвищити у низці господарств урожайність кормових культур, поліпшити використання природних кормових угідь і культурних пасовищ.

Було схвалено також розроблену, з урахуванням досягнень науки, Українським науково-дослідним інститутом кормів разом з іншими науковими установами «Концепцію розвитку кормовиробництва в господарствах Української РСР на 1991–1995 роки і на період до 2005 року.

Після проголошення України незалежною державою, згідно з постановою Президії УААН від 29 січня 1992 року, Український науково-дослідний інститут кормів був перейменований в Інститут кормів УААН. А з 2010 року, після отримання Українською академією аграрних наук статусу національної, Інститут кормів НААН – головна установа Науково-методичного центру «Кормові ресурси» та Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Вінницької області.

У 2011 р. Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція була реорганізована в Державне підприємство «Науковий інноваційно-технологічний центр» Інституту кормів НААН (постанова Президії Національної академії аграрних наук України від 28.04.2011 р., протокол № 9).

Велику роль у розвитку наукових досліджень Інституту відіграють наукові школи: академіка НААН А.О. Бабича,  академіка НААН В.Ф. Петриченка – з проблем селекційно-технологічного забезпечення та розвитку аграрної науки; члена-кореспондента НААН М.Ф. Кулика – з технології виробництва та використання кормів.

У 2012 р., згідно наказу Національної академії аграрних наук України «Про перейменування Інституту кормів НААН» № 160 від 11 липня 2011 р. Інститут отримав сучасну назву – Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. Нині до його мережі входять Державне підприємство «Науковий інноваційно-технологічний центр», Тернопільська і Хмельницька державні сільськогосподарські дослідні станції.

За роки існування Інститут очолювали: Проскура Ілля Павлович, академік ВАСГНІЛ (1973–1980); Бабич Анатолій Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, РАСГН (1980–2001); Подобєд Леонід Ілларіонович, доктор с.-г. наук, професор (2001–2002); Петриченко Василь Флорович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН (2002–2011); Корнійчук Олександр Васильович, доктор сільськогосподарських наук (з 2011року).

Структура інституту включає 6 наукових відділів та 10 лабораторій, які мають свою історію та наукові здобутки.

За 49 років існування співробітниками Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН було видано понад 250 книг, 93 міжвідомчих тематичних наукових збірники «Корми і кормовиробництво», опубліковано понад 5000 статей, отримано більше 200 патентів та авторських свідоцтв на винаходи та корисні моделі.

Селекціонерами Інституту створено і передано на Державне сортовипробування більше 220 сортів і гібридів кормових, зернобобових, зернових та інших культур, з них близько 190 занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та захищені відповідними свідоцтвами і патентами. Науковці інституту є співавторами більше 20 сортів рослин, створених іншими установами.

Вчені Інституту (А.О. Бабич, М.Ф. Кулик, В.В. Хіміч, А.І. Овсієнко) стали лауреатами Премії Ради Міністрів СРСР в галузі науки і техніки – за енергозберігаючу технологію заготівлі та збереження вологого зерна і качанів кукурудзи в подрібненому вигляді (1989 р.); А.О. Бабич – Премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці» (1997 р.); В.Ф. Петриченко, А.О. Бабич, С.В. Іванюк – Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві» (2012 р.); О.В. Корнійчук – Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої» (2014 р.). Інститут неодноразово нагороджений дипломами міжнародних виставок, грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Кадровий потенціал Інституту нині налічує 11 докторів наук і 48 кандидатів наук. Проводиться підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю агрономія. В Інституті діє спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій.

Науковці установи беруть активну участь у роботі різних державних та міжнародних наукових конгресів, симпозіумів, конференцій та семінарів, які проводяться як в Україні, так і за її межами (Польща, Сербія, Туреччина, Чехія, Румунія, Франція та Китай, США, Білорусь, Литва). Діють угоди із зарубіжними науковими центрами: з Державним науково-дослідним інститутом агрохімії та ґрунтознавства (Польща), Литовським інститутом землеробства, Agrinova Consulting (Чехія), Університетом аграрних наук та ветеринарної медицини «Іон Іонеску де ла Брад» (Румунія), Цанчжоуською Академією аграрних і лісових наук (Китай) в області селекції кормових, зернобобових, зернофуражних культур, гербології, технології виробництва та оцінки якості кормів.

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН є членом Європейської асоціації зернобобових культур, Європейської федерації луківників, Європейського товариства гербологів.

Сьогодні Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН є головною установою науково-методичного центру з виконання програми наукових досліджень «Кормовиробництво та технології отримання високоякісної продукції для тваринництва» і координує роботу 21 установи системи НААН. Колектив Інституту працює над виконанням 10 державних наукових програм НААН і окремих проектів Міністерства аграрної політики та продовольства України та інших відомств з метою збільшення виробництва кормів та підвищення продуктивності тваринництва для вирішення проблеми продовольчої безпеки країни.