Loading...

Лабораторія економічних досліджень та маркетингу

Колектив:

 

 

Бабич-Побережна Аліна Анатолівна

доктор економічних наук,

головний науковий співробітник

email: babichalina7@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6211-3639

 

Старші наукові співробітники, кандидати економічних наук: Спринчук Н. А., Кравчук О. О., Петриченко І. І., Корнійчук Г. В.,       Юрчук Н.П.;  кандидат с.-г. наук Каменщук Б. Д., науковий співробітник: Побережний М. С.. Фахівці: Михалко Ю. М., Крат К. Д., Попова Н.А., Козак Г.О., Хомяківський Ю. Л..

Основні напрями роботи лабораторії:

 • Вивчення теоретико-методологічних засад розвитку кормовиробництва в умовах ринкових трансформацій в галузі тваринництва, глобалізації національної економіки, поширення і поглиблення інтеграції в сільському господарстві та інших характерних сучасності процесів соціально-економічного життя.
 • Моніторинг стану і тенденцій розвитку кормовиробництва й тваринництва в Україні та світі, накопичення відповідної інформаційної бази, порівняння основних економічних показників.
 • Комплексна економічна оцінка вирощування кормових культур, заготівлі й використання кормів, інновацій у кормовиробництві.
 • Впровадження системи маркетингу в кормовиробництві з метою підвищення ефективності виробництва кормів, популяризації вітчизняної інноваційної продукції кормовиробництва, збільшення її товарності й конкурентоспроможності.
 • Розробка механізму державної підтримки розвитку кормовиробництва в підприємствах різних організаційно-правових форм осподарювання.
 • Проведення маркетингового огляду ринку наукоємного продукту ІКСГП НААН.
 • Розробка маркетингової стратегії, тактики та засобів інноваційної діяльності Інституту.
 • Формування інноваційного портфелю та портфелю замовлень установи.
 • Розробка науково-методологічного забезпечення трансферу інновацій ІКСГП НААН до АПК регіону.
 • Проведення досліджень по формуванню, торгівлі та використанню продовольчих та білкових ресурсів на світовому й вітчизняному рівнях в контексті продовольчого забезпечення населення та вдосконалення забезпечення кормовими ресурсами тваринництва.

Наукові розробки:

 • Модель наукового забезпечення розвитку кормовиробництва і тваринництва в агроформуваннях Вінницької області на період до 2010 року.
 • Пропозиції по збільшенню виробництва високобілкових ресурсів.
 • Пропозиції по покращенню фондооснащеності кормових та зернофуражних культур у сільськогосподарських підприємствах на період до 2015 р.
 • Бізнес–проектиповиробництвукормівдлягосподарстврізних форм власності.
 • Прогноз виробництва кормів в Україні на 2011-2015 р.р.
 • Методичні рекомендації щодо оцінки економічної ефективності виробництва та використання кормів.
 •   
 • Методичні рекомендації щодо визначення капіталооснащеності польового кормовиробництва.
 • Методичні рекомендації обгрунтування потреби інвестицій у кормовиробництво для ферм і комплексів великої рогатої худоби.
 • Трансфер інновацій Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в АПК / За ред. Бабич-Побережної А.А. : Монографія. – 2015. – 288 с.
 • Маркетинговий огляд ринку інноваційного продукту Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в системі трансферу інновацій в АПК / За ред. Бабич-Побережної А.А. : Монографія. – 2015. – 144 с.
 • Маркетингова стратегія Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2015. – 116 с.
 •   
 • Каталог інноваційної продукції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2015. – 68 с.
 • Трансфер інновацій в АПК : Методичні рекомендації / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2015. – 68 с.
 • Інноваційний портфель Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2016. – 220 с.
 •   
 • Науково-практичні рекомендації щодо створення науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі Вінницької області, їх випробування та доведення до рівня інновацій / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2016. – 44 с.
 • Портфель замовлень інноваційної продукції (сортів, технологій) Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2017.
 • Науково-практичні рекомендації щодо виробництва та трансферу наукоємної продукції ІКСГП НААН до АПК Вінницької області / За ред. Бабич-Побережної А.А. – 2017.
 •   
 • Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату. Т. 1. : Монографія. – А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. – 2014. – 468 с.
 • Засуха, суховій і пилова буря в Україні в період глобальних змін клімату. Т. 2. : Монографія. – А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. – 2014. – 536 с.
 • Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі : Монографія. – А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. – 2011. – 548 с.
 •   
 • Селекція і виробництво сої в Україні : Монографія. – А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. – 2008. – 216 с.
 • Економіка світового виробництва і ринок білка : Монографія. – А.А. Бабич-Побережна. – 2005. – 782 с.
 • Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними : Монографія. – А.А. Побережна. – 2002. – 482 с.
 • Народонаселення і продовольство на рубежі другого і третього тисячоліть : Монографія. – А.О.Бабич, А.А. Побережна. – 2000. – 158 с.