Loading...

Лабораторія інновацій, інтелектуальної власності, аспірантури та кадрового забезпечення

 

Завідувачка лабораторії

Задорожна Ірина Станіславівна

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

e-mail: i.s.zadorozhna@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2445-3322

Колектив:

Головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор Козловський С. В.; провідний науковий співробітник, кандидат с.-г. наук Юдова О. І.; старші наукові співробітники: к.с.-г.н. Корнійчук О. О., Опанасенко Г. В.; головні фахівці: Антощук В. Д., Козяр М. О.; фахівець Кочетова Т. М.

Основні напрями роботи лабораторії:

 • Забезпечення організаційного управління заходами щодо набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в інституті;
 • Організація  проведення патентних досліджень  на  всіх етапах  життєвого циклу об’єкта господарської діяльності, оформлення звітів про патентні дослідження, патентних формулярів;
 • Організація та проведення капіталізації об’єктів права інтелектуальної власності;
 • Здійснення обліку та систематизації винаходів, корисних моделей та сортів рослин;
 • Аналіз інноваційної продукції з кормовиробництва для визначення її конкурентоспроможності та ефективного використання можливостей інноваційних розробок, сприяння їх комерціалізації;
 • Формування в інституті відповідних фондів патентної та науково-технічної інформації для забезпечення проведення патентно-кон’юктурних досліджень;
 • Організація прийому, переміщення та відрахування аспірантів і докторантів;
 • Організація навчального процесу аспірантів та роботи над дисертаційними дослідженнями;
 • Забезпечення виконання освітньої-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Практичні розробки:

 • База даних об’єктів інтелектуальної власності Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 • Банк високоефективних науково-технічних розробок та інновацій;
 • SWOT-аналіз інноваційної продукції з кормовиробництва;
 • Матриця стратегічних заходів для ефективного використання можливостей  інновацій;
 • Рекомендації щодо комерціалізації інновацій у кормовиробництві;
 • Методичні рекомендації щодо багатофакторної оцінки рослин.