Loading...


Лабораторія технології вирощування сої та зернобобових культур

 

Завідувачка лабораторії

Кобак Світлана Ярославівна

кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

тел. (097) 481-46-25

e-mail: k05.854.01-iksgp@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8747-4537

 

 

 

Створена в 1991 році з метою теоретичного обґрунтування процесів формування високопродуктивних агроценозів сої та інших зернобобових культур та розробки сортових технологій їх вирощування. Дослідження щодо цих питань в інституті проводяться із 1974 року.

З 1991 по 1998 рр. першим завідувачем лабораторії був Петриченко Василь Флорович, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

З 1998 по 2010 рр. завідувачем був Колісник Сергій Іванович, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

З 2010 р. по теперішній час завідувачем є Кобак Світлана Ярославівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Колектив лабораторії:

старші наукові співробітники: кандидат с.-г. наук Чорна В. М., кандидат с.-г. наук Панасюк О. Я., кандидат с.-г. наук, доцент Чоловський Ю. М.; молодші наукові співробітники – Усенко Т. В., Довженко Н.П.; провідний фахівець – Никитюк Т. А.; лаборанти Чухрій М. О., Штойко Н.П.; фахівець, аспірант – Головенько Ю. О..

Основні напрями наукових досліджень:

 • розробка адаптивних сортових технологій вирощування сої та інших зернобобових культур для різних грунтово-кліматичних умов регіонів;
 • розробка способів підвищення біологічної фіксації азоту та продуктивності сої та інших зернобобових культур;
 • теоретичне обґрунтування явища абортивності плодоелементів сої та інших зернобобових культур та розробка способів  їх збереження;
 • розробка способу вирощування сої та інших зернобобових культур на основі застосування  синтетичних регуляторів росту (ретандантів) з антигібереліновим механізмом дії;
 • розробка методичних основ проведення модельних досліджень і вивчення конкурентних взаємовідносин між рослинами в агробіоценозах однорічних зернобобових культур та сої;
 • оцінка фітосанітарної ситуації у посівах сої та інших однорічних зернобобових культур й розробка системи захисту від шкодочинних організмів;
 • розробка короткоротаційних сівозмін з оптимальним співвідношенням високобілкових (соя) та зернофуражних культур (кукурудза, ячмінь ярий, пшениця яра).

Практичні розробки:

 • спосіб передпосівної обробки насіння сої (патент на корисну модель № 21554 від 15.03.2007 р.);
 • спосіб підвищення продуктивності сої (патент на корисну модель № 31151 від 25.03.2008 р.);
 • спосіб вирощування вики ярої (патент на корисну модель № 59304 від 10.05.2011 р.)
 • спосіб вирощування сої (патент на корисну модель № 59303 від 10.05.2011 р.)
 • спосіб підвищення продуктивності сої (патент на корисну модель № 61046 від 11.07.2011 р.)
 • спосіб підвищення насіннєвої продуктивності сої (патент на корисну модель № 80761 від 10.06.2013 р.)
 • спосіб обробки посівного матеріалу сої (патент на корисну модель № 99678 від 25.06.2015 р.)
 • спосіб підвищення продуктивності сої (патент на винахід № 108435 від 27.04.2015 р.)
 • спосіб вирощування бобів кормових (патент на корисну модель № 95698 від 12.01.2015 р.)
 • спосіб вирощування сої (патент на винахід № 114258 від 10.05.2017 р.)
 • спосіб вирощування сої сорту КиВін (патент на винахід № 117632 від 27.08.2018 р.
 • розробка технологічного процесу виробництва сої на богарних землях;
 • технологія виробництва сої на зрошувальних землях України;
 • технологія виробництва сої в Україні за No-till технологією з використанням іноземної техніки;
 • розробка науково-методичних рекомендацій щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах.

Надання послуг:

 • рекомендації та консультації щодо технологічного процесу вирощування сої та інших зернобобових культур в різних агроекологічних зонах: Лісостеп, Степ, Полісся;
 • консультації щодо підбору сортового складу сої та його розміщення в різних грунтово-кліматичних регіонах;
 • розробка короткоротаційних сівозмін, насичених високобілковими та зернофуражними культурами та удосконалення елементів технології їх вирощування  в цих сівозмінах.