Loading...

Лабораторія технології заготівлі кормів

 

 

Завідувач лабораторії

Кулик Михайло Федорович

доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН

Заслужений діяч науки і техніки України

e-mail: kulikmf@gmail.com

 

Колектив лабораторії:

Жуков В. П., Обертюх Ю. В. – кандидати с.-г. наук, провідні наукові співробітники; Виговська І. О. – головний фахівець; Гончар Л. О., Руденко Л. І., Бортновський О.М. – провідні фахівці.

Основними напрямками досліджень лабораторії

     Розробка нових технологічних прийомів заготівлі, зберігання і використання об’ємистих кормів та вологого зерна кукурудзи на основі застосування сучасних технічних засобів, обладнання та консервантів для збільшення обсягів виробництва і підвищення якості кормів.

Перспективні розробки:

– технологія заготівлі силосу з кукурудзи в типових траншеях і полімерних рукавах — технологія включає силосування кукурудзи у фазу початку воскової стиглості зерна з аплікаторним внесенням біологічних консервантів, дотримання технологічних вимог ущільнення та герметизації.

– технологія заготівлі силосу з пров’яленої маси бобово-злакових трав та сумішок з озимих проміжних культур — технологія включає скошування в оптимальну фазу вегетації, пров’ялювання до вологості 60–70 %, підбирання з подрібненням та внесенням за допомоги аплікатора консервантів, при необхідності пакуванням у рулони і тюки з обгорткою стреч-плівкою.

– технологія заготівлі сіна підвищеної вологості в тюках і рулонах з обробкою буферизованими кислотними консервантами — технологія включає запровадження операцій активного польового пров’ялювання (кондиціювання і плющення) для прискорення вологовіддачі, пресування рулонів і тюків з рихлим осередком для можливості активного вентилювання. Перспективними напрямками є заготівля сіна з озимих проміжних культур та сіна підвищеної вологості з бобових трав: тритікале з озимим панонським горошком або з озимою пшеницею у фазі початку колосіння злаків та цвітінні бобового компоненту.

технологія заготівлі вологого нативного (неподрібненого) зерна кукурудзи в засіках, полімерних рукавах і біг-бегах — технологія включає внесення в масу зерна 3 % кухонної солі в сухому вигляді та шляхом оприскування 20 мл біологічного консерванту «Пропікомб» у 7–8 л води з розрахунку на 1 тонну зерна, герметизацію засіка плівкою й укриттям сухим зерном (ячмінь, тритикале або мінерали сапоніт чи крейда). Консервоване зерно за розробленою технологією забезпечує вищу перетравність протеїну і крохмалю порівняно з сухим зерном і як наслідок вищу продукцію молока на 8–10 % при згодовуванні кровам. Енергозатрати за розробленою технологією у 5–6 разів менші порівняно з його висушуванням в умовах сучасних елеваторів.

Співробітники лабораторії ведуть спільні дослідження з провідними науковими установами системи НААН та виробниками техніки, обладнання та витратних матеріалів для заготівлі об’ємистих кормів та вологого зерна.

Апробація і впровадження технологій заготівлі силосу з кукурудзи, бобово-злакових трав і озимих проміжних культур проводиться в базових господарствах Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Практичні розробки:

Інтенсивна технологія заготівлі кукурудзяного силосу різнодостигаючих гібридів з різним вмістом зерна для однотипної годівлі дійних корів.

Перспективна технологія консервування неподрібненого вологого зерна кукурудзи та ефективність використання в годівлі корів. Видані рекомендації. Вінниця, 2020. 26 с.

Новизна розробок:

Спосіб зберігання сіна в рулонах (патент на корисну модель № 65033);

Спосіб консервування вологого зерна (патенти на корисну модель № 67263, 70148, 94290);

Спосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу з бобових трав (патент на корисну модель № 96286);

Спосіб силосування люцерни (патент на корисну модель № 101884);

Спосіб консервування вологого зерна кукурудзи при його довготривалому використанні після розгерметизації сховища (патент на корисну модель № 101883);

Спосіб заготівлі та зберігання сіна в тюках (патент на корисну модель № 104360);

Спосіб зберігання та дозування бурякової меляси (патент на корисну модель № 104434);

Біологічно-мінеральний премікс для відгодівлі свиней (патент на корисну модель № 117671);

Вітамінно-мінеральний премікс для дійних корів (патент на корисну модель № 118500);

Спосіб консервування вологого зерна кукурудзи (патент на корисну модель № 120985);

Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші (патент на корисну модель № 121663);

Спосіб отримання гранул з сіна люцерни (патент на корисну модель № 135496).

Перспективи роботи:

– технологічні прийоми заготівлі об’ємистих кормів за рахунок використання нових, стійких осмотолерантних штамів молочно-, оцтово- та пропіоново-кислих бактерій з пониженим ефектом повторної ферментації, що забезпечить сприятливий перебіг процесів зброджування цукрів у сховищах та укриттях протягом всього періоду силосування;

– технологічні процеси заготівлі, зберігання та використання пресованого сіна підвищеної вологості за рахунок операцій зневоднення зеленої маси бобових трав і обробка її комплексними бактерицидними препаратами з метою запобігання розвитку патогенної мікрофлори, що забезпечить збереженість сирого протеїну (зокрема його найбільш біологічно повноцінних водорозчинних фракцій) на рівні 75–82 %;

– розробка композиції біологічно активних речовин, а саме: солей  цинку, міді, марганцю і кобальту із сечовиною та молочно- і пропіоновокислими бактеріями консерванту силусуємої маси кукурудзи і вологого зерна для стимулювання мікробіальної активності бактерій, синтезу бактеріального протеїну для підвищення перетравності поживних речовин та продуктивної дії;

– розробка методики оцінки кормів у продукції молока для корів різного рівня продуктивності в залежності від вмісту обмінної енергії в сирому протеїні корму;

– дослідження впливу довготривалого згодовування трансгенної раундапостійкої сої на організм курок-несучок, запліднюваність яєць і виводимість курчат;

– розробка методики оцінки енергетичної поживності силосу, сінажу і сіна в обмінній та чистій енергії лактації за показниками хімічного складу, такими як неструктурні вуглеводи (крохмаль, цукор і пектини) та структурні (геміцелюлози, целюлоза і лігнін), сирий протеїн (зокрема, сирий протеїн нерозчинний у кислому детергенті), сирий жир і визначення енергетичних еквівалентів та коефіцієнтів перетравності in vitro структурних вуглеводів;

– розробка технології виробництва повноцінних комбікормів з пре- та про біотичними властивостями для годівлі сільськогосподарських тварин.