Loading...


Лабораторія технологій вирощування зернових та технічних культур

Лабораторія створена в жовтні 2011 року на базі лабораторії землеробства і рослинництва Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції, яка була організована в 1956 році.

Колектив лабораторії:

головний науковий співробітник – доктор с.-г. наук, професор Петриченко В. Ф.; наукові співробітники: кандидат с.-г. наук Томашук О.В., Матяш В.М., головний фахівець, аспірант – Мельничук В.Ю.,

У різні роки у складі лабораторії працювали такі науковці: Корнійчук О.В., Чернелівська О.О., Ходаніцький В. К., Леонтьєв Р. П., Гильчук В. Г., Поляк С. І., Наконечний В.О., Дзюбенко І. М. та інші.

Лабораторія плідно працювала над вдосконаленням системи землеробства в напрямку інтенсифікації та індустріалізації виробництва рослинницької продукції, комбінованої системи основного обробітку ґрунту, ґрунтозахисної системою землеробства з контурно-меліоративної організації території, вивченням ефективності застосування фізіологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур, було створено прогресивні технології вирощування зернових, зернобобових, кормових і технічних культур. .

Основні напрямки наукових досліджень:

 • розробка ґрунтозахисної системи землеробства (No-Till) на сірих лісових ґрунтах правобережного Лісостепу, що сприятиме підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, якості продукції та збереження природної родючості ґрунту в коротко ротаційній сівозміні;
 • розробка технології вирощування високопродуктивних енергетичних культур міскантусу та світчграсу для виробництва твердого біопалива в Лісостепу України;
 • удосконалення та розробка технології вирощування цукрового сорго для виробництва біоетанолу в умовах правобережного Лісостепу;
 • розробка технології мінімального обробітку сірих лісових ґрунтів правобережного Лісостепу;
 • удосконалення адаптивних технологій вирощування озимих зернових культур, які забезпечать максимальну реалізацію біологічно потенціалу нових сортів пшениці, тритикале та формування продуктивності на основі застосування ефективної системи живлення і захисту рослин за різного рівня ресурсно-технологічного забезпечення в умовах правобережного Лісостепу. оніторинг поширення малорічних, багаторічних і карантинних бур’янів у посівах сільськогосподарських культур правобережного Лісостепу України та створення банку даних;

Практичні розробки:

 • розроблено інтенсивні, енергозберігаючі і ресурсозберігаючі технології вирощування зернових, зернобобових, кормових культур;
 • розроблено інтенсивні та ресурсозберігаючі технології вирощування цукрових буряків;
 • системи захисту посівів зернових і зернобобових культур від шкодочинних об’єктів;
 • системи захисту посівів від бур’янів та хвороб цукрових буряків;
 • рекомендації систем органічного і мінерального живлення сільськогосподарських культур та їх поєднання;
 • застосування фізіологічно активних речовин на посівах сільськогосподарських культур;
 • розроблено елементи технологій обробітку ґрунту цукрових буряків, кукурудзи на зерно та сої за умов заощадження енергетичних та матеріальних витрат;
 • розроблено науково-методичні принципи побудови короткоротаційних сівозмін, що сприяють відтворенню родючості ґрунту і покращенню якості сільськогосподарської продукції в умовах правобережного Лісостепу України;
 • науково обґрунтовано та розроблено екологічно безпечні методи регулювання забур’яненості посівів ріпаку озимого і буряків цукрових;
 • розроблено ефективну систему удобрення гібридів цукрових буряків, придатних для вирощування за біоадаптивною технологією;
 • удосконалено та розроблено нові технологічні прийоми зональних енергоощадних технологій вирощування озимої пшениці, ярого ячменю, гороху, ярої вики та гречки.