Loading...

Лабораторія землеробства та захисту сільськогосподарських культур

 

Завідувач лабораторії

Задорожний Віктор Сергійович

кандидат с.-г. наук

тел.: (096) 3255703

e-mail: fri@vn.ua

ORCID https://orcid.org/0000-0003-3842-0636

 

Лабораторія створена в 1985 році на базі сектора з вивчення гербіцидів.

Колектив лабораторії:

Провідні наукові співробітники, кандидати с.-г. наук – В. В. Карасевич, С. М. Свитко, О. І. Земляний. Старший науковий співробітник, кандидат с.-г. наук О. О. Чернелівська. Провідні агрономи: Т.М. Чекалюк, Ю.О. Криж, Ж. М. Бровко. Провідний фахівець А. В. Задорожний. 

 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • моніторинг поширення малорічних, багаторічних і карантинних бур’янів у посівах сільськогосподарських культур правобережного Лісостепу України та створення банку даних;
 • розробка наукових основ регулювання бур’янів  в сучасних агроекосистемах;
 • дослідження конкурентних взаємовідносин культурних рослин і бур’янів;
 • розробка зональних моделей інтегрованого захисту рослин від бур’янів;
 • екологічне обґрунтування мінімалізації використання гербіцидів з одночасним розширенням спектру їх дії.  

Практичні розробки:

 • інтегровані системи захисту рослин кормових культур від бур’янів; 
 • хімічний метод контролю бур’янів у насінницьких посівах багаторічних бобових і злакових трав;
 • економічні пороги шкодочинності бур’янів та пороги доцільності застосування гербіцидів.
 • Перспективи роботи:
 • прогнозування забур’яненості орного шару ґрунту та посівів;
 • розширення спектру дії нових гербіцидів та зменшення норми їх витрати на 18-30 %;
 • явище резистентності та способи його унеможливлення;
 • ефективний контроль бур’янів при застосуванні препаратів мікробного синтезу.