Loading...

Сформовано 92 номер збірника “Корми і кормовиробництво” із зареєстрованим https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo202192

Збірник входить до перелікуфахових видань групи «Б» Міністерства освітиі науки України (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020 р.)

в ньому представлені результати досліджень з питань:

Генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур

Енергозберігаючі технології заготівлі, переробки і використання кормів і кормового білка

Стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка

Сучасні технології вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур

Прогресивні технології вирощування кормових культур

Якість, безпечність та гігієна кормів і сировини

Економіка кормовиробництва та ринок кормів

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів вузів, аспірантів, докторантів, студентів та фахівців сільськогосподарського виробництва. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, протокол №12, від 15.12.2021 року. К 66 Корми і кормовиробництво 92.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. –Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2021. –С. 1—194.