Loading...

 Навчально-методичне забезпечення

Нормативні навчальні дисципліни

Філософія          

Іноземна мова наукового спрямування          

Математичне моделювання в наукових дослідженнях          

Методологія наукових  досліджень          

Сучасні тенденції світової агрономічної науки         

Сучасні методики викладання у вищій школі         

Асистентська педагогічна практика         

Вибіркові навчальні дисципліни

Ділова англійська мова та академічне письмо          

Англійська мова за професійним спрямуванням          

Право інтелектуальної власності          

Наукові публікації та презентація результатів наукових досліджень          

Основи управління науковими проектами          

Рослинництво          

Селекція і насінництво          

Кормовиробництво і луківництво         

Землеробство         

Список дисциплін вільного вибору аспіранта за освітньо-науковою програмою “Агрономія” за спеціальністю 201 Агрономія