Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

ІX Міжнародна наукова конференція (присвячена 80-річчю з дня народження академіка НААН Анатолія Олександровича Бабича)

“2016: ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ ТА СОЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ”

 

11 вересня 2016 року в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбулась Міжнародна наукова конференція “2016: ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ ТА СОЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ”, присвячена 80-річчю з дня народження академіка НААН Анатолія Олександровича Бабича.

Учасниками конференції були керівники та науковці 15 науково-дослідних установ системи НААН, 7 вищих навчальних закладів, 6 дослідних станцій та господарств, Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН, представники Департаменту АПК Вінницької ОДА, 9 державних та комерційних агроформувань, зокрема «Української асоціації виробників та переробників сої», «Monsanto Україна», ТОВ ТД «Ензим-Агро», ТОВ «Агрінова Солюшнз», ТОВ "Спецелеватормельмаш", Вінницянасінпром та ін. У роботі конференції прийняли участь академік-секретар Відділення рослинництва НААН, академік НААН М. В. Роїк; академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації, член-кореспондент НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН» В. Ф. Камінський; член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН В. А. Вергунов, генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» І. П. Яцук, директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької ОДА Неїлик М. М.

Захід розпочався відкриттям пам’ятної дошки академіку НААН Анатолію Олександровичу Бабичу. Академіки НААН Роїк М. В., Петриченко В. Ф. та директор інституту Корнійчук О. В. відмітили вагомий внесок наукової школи Анатолія Олександровича в аграрну науку України.

У пленарному засіданні академік НААН Петриченко В. Ф. виступив із доповіддю «Виробництво зернобобових культур і сої в Україні: сучасні виклики та перспективи». Ним було проаналізовано стан виробництва зернобобових культур і сої в Україні, окреслено шляхи вирішення проблеми рослинного білка, формування власних білкових ресурсів та представлено науково обґрунтовану стратегію збільшення виробництва зернобобових культур та сої в Україні.

Про стан та перспективи розвитку досліджень із зернобобовими культурами в ННЦ «Інститут землеробства» доповів директор, член-кореспондент НААН В. Ф. Камінський. Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Інституту рослинництва імені В. Я. Юр’єва Кобизєва Л. Н., виступила з доповіддю «Генофонд зернобобових культур України – основа успішної селекційної роботи».

Академік НААН, директор ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН Адамчук В. В. розкрив питання технічного забезпечення технологій вирощування зернобобових культур і сої, а член-кореспондент НААН, директор Інституту зернових культур НААН Черенков А. В. – на стратегії їх виробництва в Степу України. Селекційно-технологічним аспектам вирощування сої в умовах зрошення Півдня України присвячена доповідь директора Інституту зрошуваного землеробства НААН Р. А. Вожегової.

Доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Січкар В. І. розкрив напрямки стратегії наукових досліджень із зернобобовими культурами у світі. Президент «Української асоціації виробників та переробників сої» Тимченко В. Н. відмітив перспективи вирощування сої в Україні та використання її у відгодівлі тварин і птиці.

Про роль зернобобових культур у формуванні балансу поживних речовин в ґрунтах України повідомив генеральний директор ДУ «Інституту охорони ґрунтів України» І. П. Яцук. Заступник директора з наукової роботи Інституту захисту рослин НААН Ретьман С. В. доповів про основні хвороби та шкідники зернобобових культур і сої в Україні. Особливості очищення та сушіння зернобобових культур і виробництва насіння в сучасних умовах представив у доповіді директор ТОВ "Спецелеватормельмаш" Л. В. Фадєєв.

Член-кореспондент НААН, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН Вергунов В. А. ознайомив аудиторію з передумовами появи, головними здобутками та інноваційними перспективами функціонування НААН України.

Наукова дискусія була продовжена на дослідних полях Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Учасники конференції ознайомились із дослідами відділів: насінництва та трансферу інновацій (завідувач, кандидат с.-г. наук, Колісник С. І.), селекції та технології вирощування зернобобових культур (старший науковий співробітник Тимченко І. В.), селекції кормових культур (завідувач, кандидат с.-г. наук, Бугайов В. Д.) та лабораторій: технології вирощування сої та зернобобових культур (завідувач, кандидат с.-г. наук, Кобак С. Я.) і землеробства та захисту сільськогосподарських культур (заступник директора з наукової роботи, кандидат с.-г. наук, Задорожний В. С.).

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@vinnica.vn.ua