Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
   АСПІРАНТУРА

 

 

Задорожна Ірина Станіславівна

завідуюча аспірантурою, кандидат сільськогосподарських наук,

 

тел.: (0432) 46-41-16

 

e-mail: i.zadorozhna@rambler.ru

 

 

 

 

У 2003 р. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відкрито аспірантуру (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р. № 112), а у 2004 р. – докторантуру (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2004 р. № 378).

У 2016 р. в інституті розширено провадження освітньої діяльності зі спеціальності 201 "Агрономія" (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816).

Із зазначеної вище спеціальності за державним замовленням готуються фахівці для Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, мережі його дослідних станцій та інших регіональних сільськогосподарських науково-дослідних установ НААН. На умовах контракту – для Державних установ інших Міністерств і Відомств та вищих навчальних закладів України.

Науковий потенціал нашої установи (вісім докторів сільськогосподарських наук, з них один академік та один член-кореспондент НААН, та 48 кандидатів сільськогосподарських наук) дозволяє готувати майбутніх спеціалістів високого рівня.

У відповідності до листа №11а/175 від15.08.2017 р. Національної академії аграрних наук України обсяги прийому до аспірантури при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН за рахунок коштів Держзамовлення на 2017 рік становлять:

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Всього Денна Вечірня
20 - Аграрні науки та продовольство      
201 - Агрономія 3 3 0

Списки рекомендованих людей до зарахування на навчання до аспірантури Інституту на 2017-2018 н.р.

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Про проведення атестації аспірантів та докторанта Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

Правила прийому

Зразок заяви

Програма вступного іспиту з іноземної мови 201 Агрономія

Програма до вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія

 

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua