Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

«Про стан посівів сільськогосподарських культур на 26 квітня 2016 року»

Метеорологічні умови квітня загалом були сприятливі для отримання сходів ярих, росту та розвитку ярих та озимих сільськогосподарських культур. Середньодобова температура повітря перших дві декади місяця перевищувала багаторічну норму на +6 – +80 С. Сума опадів за 26 днів становить 30,4 мм, за багаторічної норми 40,3 мм. Запаси продуктивної вологи під пшеницею озимою станом на 14 квітня склали: у шарі ґрунту 0–20 см –21 мм, 0–50 см – 65 мм, 0–100 см – 151 мм, 0–150 см – 222 мм, або за період з 18 березня вони зменшилися майже на третину. Збільшенню втрат вологи сприяла аномальна для квітня тепла погода у денні години. Різке зниження її у нічні посилювало ці втрати. В ніч на 23 квітня у північній частині області зафіксовано зниження температури повітря до +2,30 С, а на поверхні ґрунту – до -2,50 С. Відмічено ураження заморозком сходів кукурудзи та інших культур. Однак, через незначну тривалість у часі (до 1 години) серйозної шкоди посівам заморозки не завдали.

Головною проблемою на сьогодні залишається дефіцит вологи, який зберігається протягом останніх двох років і становить біля 40% річної норми опадів. А тому, режим раціонального вологовикористання є актуальним.

Озима пшениця на більшості посівів знаходиться у фазі формування другого наземного міжвузля (четвертий етап органогенезу); озиме жито – початку колосіння; ярі зернові – 2-4 листки – кущіння. Посіви гороху сформували 2-4 листки. Ранні посіви цукрових буряків (до 5 квітня) знаходяться у фазі вилочки – першої пари листків; соняшнику – у фазі сходів; озимого ріпаку – у фазі бутонізації – початку цвітіння.

Тепла та малодощова погода квітня сприяла активізації багатьох фітофагів та їх міграції на посіви сільськогосподарських культур, що внесло серйозні корективи у традиційні заходи контролю. Зокрема, є повідомлення про пошкодження посівів цукрових буряків сірим буряковим довгоносиком, чисельність якого сягала 10 – 12 екз. на 1 м2, за економічного порогу шкодо чинності цього виду 0,5 екз./м2, що викликало необхідність застосування додаткових заходів захисту – стрічкового обприскування Нурел Д 0,8-1 л/га. Відмічено також крайове заселення посівів буряковими блішками, а у південних районах – звичайним буряковим довгоносиком. Встановлено початок відродження бурякової листової попелиці (на калині нараховується до 30 екз. личинок на погонний метр гілки).

На посівах соняшнику та озимої пшениці раніше звичайного відмічено пошкодження личинками коваликів (дротяниками), яких налічується до 3 екз./м2. Зросла чисельність та шкідливість хлібних блішок і п’явиць у посівах ярих та озимих колосових культур. Пошкоджено місцями до 10% рослин за чисельності фітофагів до 4 екз./м2 за ЕПШ 6-8 екз./м2. Продовжується заселення озимих клопом-черепашкою (до 0,3 екз./м2) та личинками злакової попелиці (до 3 екз. на стебло).

Повсюди триває конідіальне спороношення і розповсюдження конідій борошнистої роси на озимих колосових культурах, якою уражено до 15% рослин за слабкого (до 2%) розвитку хвороби, що робить цілком ймовірним масове ураження посівів за підвищення температури до 16 – 200 С і відносної вологості повітря 80 – 100%. На півдні області відмічено ураження пшениці озимої септоріозом листя, яке охоплює до 4% рослин. Потепління та дощова погода різко збільшить інтенсивність захворювання.

В посівах озимого та ярого ячменю спостерігається розвиток гельмінтоспоріозу, яким уражено місцями до 30% рослин, за розвитку хвороби 0,2%.

У посівах соняшнику окрім дротяників відмічено заселення піщаним мідляком (0,5 екз./м2), а у південних районах південним сірим довгоносиком (0,3 екз./м2). Продовжується заселення посівів гороху та багаторічних бобових трав бульбочковими довгоносиками (до 3 екз./м2), якими пошкоджено біля 5% рослин.

Посіви ріпаку озимого заселяються ріпаковим квіткоїдом (до 5 екз. на рослину) та капустяним прихованохоботником (до 2 екз. на рослину). Пошкоджено цими видами до 6% рослин. Слід зазначити, що обробіток інсектицидами слід завершити до початку цвітіння з метою запобігання загибелі корисної ентомофауни та бджіл.

У південних районах спостерігається заселення рослин картоплі колорадським жуком, чисельність якого становить до 2 екз. на рослину.

Значно раніше від звичайного заселення фітофагами та активізація патогенів вимагає повсякчасного контролю за станом посівів сільськогосподарських культур з метою своєчасного і ефективного їх захисту. В умовах складної та виснажливої перезимівлі озимих, різкого перепаду температур та стрімкої втрати вологи втрати від шкодочинних об’єктів можуть бути більшими від звичайних.

 

 

 

 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua