Loading...

 ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

ОГОЛОШЕННЯ

про прийом до аспірантури на 2024 рік

Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 201 «Агрономія».

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі ІКСГП НААН здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Документи для вступу до аспірантури:

– заява на ім’я директора наукової установи;

– особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

– копія паспорта;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– копії (2 шт.) військово-облікового документу (у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, у призовників – посвідчення про прописку до призовних дільниць, завірені вступником);

– копія диплома про вищу освіту з додатками;

– копія сертифікату єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови (англійської, німецької, французької та ін.) в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест не менше, ніж 130 балів або копію сертифікату на вільне володіння  іноземною мовою В2, С1, С2; 

– 4 фотокартки 3×4;

– список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

– медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Термін подання документів до 23 серпня 2024 року.

Адреса: 21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16

Конкурсні іспити за спеціальністю та з іноземної мови – з 26 серпня по 13 вересня 2024 року

Початок навчання в аспірантурі з 15 вересня 2024 року.

Інформація для вступників до аспірантури в 2024 р.

Правила прийому

Положення про приймальну комісію

Зразок заяви

Програма вступного іспиту з іноземної мови

Програма до вступного іспиту зі спеціальності 201 Агрономія

Вимоги до дослідницької пропозиції

Обсяги прийому до аспірантури при Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН за рахунок бюджетного фінансування у 2023 році