Головна     Історія     Адміністрація     Структура     Сорти     Технології     Послуги     Видання     Підготовка кадрів     Довідкова інформація

 
 

 

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 1. Мовчан Катерина Іванівна – голова Ради,  кандидат с.-г. наук, кандидат с.-г. наук, науковий співробітниквідділу селекції кормових культур

 2. Гончарук Володимир Васильович  – заступник голови Ради, кандидат с.-г. наук, науковий співробітник лабораторії зоотехнічної оцінки кормів

 3. Ящук Валентин Анатолійович секретар Ради, молодший науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ

 4. Кравчук Ольга Олегівна  – член Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу

 5. Ілліч Наталія Сергіївна – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії наукового забезпечення та моніторингу інноваційної діяльності

 6. Погоріла Людмила Григорівна – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії моніторингу якості кормів і сировини

 7. Мовчан Ігор Володимирович – член Ради, науковий співробітник лабораторії землеробства і захисту с.-г. культур

 8. Гончарук Віктор Васильович – член Ради, кандидат економічних наук, науковий співробітник лабораторії зоотехнічної оцінки кормів

 9. Гончар Леся Олексіївна – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії технології заготівлі та використання кормів

 10. Вільгота Микола Володимирович  – член Ради, науковий співробітник відділу селекції сої і зернобобових культур

 11. Рудик Оксана Володимирівна  – член Ради, молодший науковий співробітник лабораторії технології заготівлі та використання кормів

 12. Лехман Олександр Валерійович   – член Ради, науковий співробітник лабораторії землеробства і захисту с.-г. культур

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

 

Рада молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН створена згідно постанови президії Національної академії аграрних наук (протокол № 20 від 27.12.2007 р.) з метою активізації роботи, забезпечення координації і контролю над професійним розвитком наукової молоді в науковій установі, а також вирішення соціальних питань молодих кадрівЦе є громадський орган при Вченій раді Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, що представляє інтереси всіх категорій молодих наукових співробітників та спеціалістів, аспірантів і докторантів віком до 35 років включно, а також докторів наук віком до 45 років, які працюють або навчаються в установі, поділяють цілі Ради молодих учених і беруть участь у вирішенні поставлених перед ними завдань.

 

Головною метою діяльності Ради молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН є розвиток творчої і ділової активності,  науковий ріст молодих вчених і спеціалістів, а також представлення їхніх інтересів у професійній та соціально-побутовій сферах, сприяння у створенні умов для отримання значних наукових результатів, пропаганді та впровадженні результатів наукової й прикладної діяльності молодих вчених і фахівців, залучення молоді до заняття наукою.  

 

Цілями та завданнями Ради молодих учених Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН є:

 – активізація професійного зростання молодих вчених, об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, а також розвиток інноваційної діяльності; 

– представлення, захист та реалізація професійних, соціально-побутових і громадських інтересів, прав наукової молоді у Вченій раді Інституту та дирекції;

– широке висвітлення та сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених;

– сприяння у розвитку міжнародних і вітчизняних наукових, культурних та інших зв’язків з участю молодих вчених;

– залучення та закріплення молодих кадрів в Інституті для збереження наукового потенціалу, організація і координація соціальної діяльності молодих співробітників, аспірантів, здобувачів і докторантів всіх наукових підрозділів;

            – збереження й примноження традицій Інституту, розвиток наукових шкіл.

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2017 РІК

№ з/п

Назва заходу

Дата виконання

Відповідальний виконавець

1.

    Проведення науково-практичних семінарів, лекцій із залученням провідних спеціалістів з питань: методики дослідної справи, статистичного аналізу дослідних даних, тощо.

Лютий – травень

Мовчан К.І.

2.

    Участь в організації конференцій, семінарів та нарад:

 • – «Зернові технології 2017: виставка інноваційних рішень у зерновому господарстві» (Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»);
 •  – «Особливості вирощування зернобобових культур в умовах зміни клімату»;
 • – «Інноваційні напрямки виробництва та використання кормів у молочному скотарстві».

Впродовж року

Кравчук О.О. ,
Погоріла Л.Г. ,
Гончарук В.В. ,
Мовчан І.В.,
Гончар Л.О. ,
Ілліч Н.С., Вільгота М.В.,
Рудик О.В.
Лехман О.В.

3.

    Підготовка матеріалів досліджень та участь у грантових конкурсах для молодих вчених.

Впродовж року

Мовчан К.І.

4.

    Моніторинг та участь в міжнародних програмах обміну молодих вчених (аспірантів) та можливості проведення досліджень.

Впродовж року

Мовчан К.І.

5.

    Співпраця з радами молодих учених провідних закладів аграрного профілю в Україні та за її межами, активна робота по обміну досвідом.

Впродовж року

Гончарук В.В.

6.

    Наповнення сайту  Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН інформацією про роботу Ради молодих вчених.

Впродовж року

Мовчан К.І.

7.

    Проведення звітних загальних зборів РМВ.

Впродовж року

Мовчан К.І.,
Гончарук В.В.

Прийнято на загальних зборах Ради молодих вчених Інституту кормів та сільського господарства НААН протокол №2 від «17» січня 2017 р.
 
   
         
 
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 2014  

м. Вінниця, проспект Юності, 16

(0432) 46-41-16, 46-40-10, 43-30-48

fri@mail.vinnica.ua