Loading...

7-8 лютого 2023 р. в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН відбулося розширене засідання вченої ради по визначенню основних наукових спрямувань на 2023 рік, згідно ПНД «Кормовиробництво».

#однорічнітрави, #багаторічнітрави, #польовекормовиробництво, #лукопасовищневиробництво, #кормовіресурси, #годівляхудоби, #заготівлякормів