Loading...

Шановні колеги, триває набір статей до фахового Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Корми і кормовиробництво», випуск 93, 2022 рік. Набір триває включно до 20 квітня 2022 року.

Детальніше з умовами можна ознайомитися на офіційному сайті збірника за посиланням https://fri-journal.com/index.php/journal/about/submissions.

Подати статтю можливо: за електронною поштою: kormovyrobnytstvo@ukr.net

Тематична спрямованість наукового фахового видання:

  • Генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур
  • Енергозберігаючі технології заготівлі, переробки і використання кормів і кормового білка
  • Стратегії використання лучних агроекосистем у вирішенні проблеми рослинного білка
  • Сучасні технології вирощування зернових, зернобобових та білково-олійних культур
  • Прогресивні технології вирощування кормових культур
  • Якість, безпечність та гігієна кормів і сировини
  • Економіка кормовиробництва та ринок кормів