Loading...

В Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН на засіданні Вченої ради 29 березня 2023 р. відбулося проміжне звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія. Аспіранти доповіли членам Вченої ради Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН про виконання індивідуальних планів роботи. У результаті обговорення звіти були затверджені.