Loading...

Відділ координації наукових досліджень, економіки, маркетингу, аспірантури та кадрового забезпечення

Завідувачка відділу

Воронецька Ірина Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент

тел. (097) 813-48-12

e-mail: pirogovo1990@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1329-2722

Відділ координації наукових досліджень, економіки, маркетингу, аспірантури та кадрового забезпечення включає 2 лабораторії: “Лабораторія інновацій, інтелектуальної власності, аспірантури та кадрового забезпечення”,  “Лабораторія економічних досліджень та маркетингу”.

    У відділі працює 11 науковців: доктор економічних наук: Бабич-Побережна А. А.: 6 кандидатів економічних наук – Воронецька І.С., Спринчук Н.А., Кравчук О.О., Петриченко І.І., Корнійчук Г.В. та Корнійчук О.О.; 2 кандидати сільськогосподарських наук – Задорожна І.С., Каменщук Б.Д.; старший науковий співробітник Опанасенко Г.В. та науковий співробітник Побережний М.С.

 

Основні напрямки діяльності відділу:

Координація фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які виконуються згідно державної програми наукових досліджень 25 «Кормові ресурси»;

Формування планів випробування та освоєння виробництвом завершених наукових розробок;

Розроблення нових методичних підходів щодо здійснення трансферу інновацій на підприємствах  АПВ;

Узагальнення та розповсюдження результатів успішного освоєння агропромисловими формуваннями інноваційних розробок;

Наукове забезпечення розробок програм інноваційного розвитку АПВ області;

Координація роботи науково-дослідних установ Центру наукового забезпечення АПВ Вінницької області;

Пропаганда та впровадження наукових розробок Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;

Інформаційне,науково-консультаційне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників.

Формування банку високоефективних науково-технічних розробок та інновацій, які мають перспективне значення для АПК області та України в цілому.

Організація роботи по проведенню науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, виставок.

 

Основні програми відділу:

– ПНД 25 «Кормовиробництво та технології отримання високоякісної продукції для тваринництва» («Кормовиробництво»)

25.02.02.10.П Формування системи управління виробництвом кормів для агроформувань різних форм власності (Науковий керівник: Воронецька І.С., к.е.н.).

– ПНД 36 «Сталий розвиток аграрного сектора економіки та сільських територій»

36.00.00.27.П Інвестування процесу модернізації польового кормовиробництва в умовах змін клімату (Науковий керівник: Спринчук Н.А., к.е.н.)

– ПНД 41 «Використання потенціалу аграрної науки для інноваційного розвитку галузей агропромислового виробництва України» («Інноваційний розвиток»)

41.02.00.08.П Вдосконалити наукові основи та практичні засади інноваційного провайдингу та трансферу наукоємної продукції в агропромислове виробництво Поділля (Науковий керівник: Бабич-Побережна А.А., д.е.н.)