Loading...

Відділ насінництва та трансферу інновацій

 

Завідувач відділу

Колісник Сергій Іванович

кандидат с.-г. наук

тел. (0432) 46-40-10

e-mail: kolesniksi@ukr.net

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1104-2383

Відділ створений в 2011 році на базі відділу насінництва і насіннєзнавства кормових культур створеного в 2007 році після ліквідації лабораторії насінництва кормових культур, яка була організована в 1984 році після реорганізації відділу селекції і насінництва кормових культур.

Очільники відділу: Бехацький Ю.С., кандидат с.-г. наук (1984-2000 рр.) – завідувач лабораторії; Антонів С.Ф., кандидат с.-г. наук (2000-2011 рр.) – завідувач лабораторії; Колісник С.І., кандидат с.-г. наук (з 2003 р. і дотепер) – завідувач відділу.

Колектив відділу:

Антонів С. Ф. – кандидат с.-г. наук, провідний науковий співробітник; Коновальчук В. В., Запрута О. А. – старші наукові співробітники; Клочанюк А. В., Бабій Г. В., Голод О. В. – провідні агрономи; Бурковський В. С. – лаборант.

 

Основні напрямки наукових досліджень:

Наукова робота по насінництву та насіннєзнавству кормових культур направлена на: розроблення ресурсозберігаючих технологій вирощування високих і стабільних урожаїв насіння багаторічних бобових та злакових трав з високими

 • посівними властивостями в основних ґрунтово-кліматичних зонах їх товарного насінництва, способів зниження негативної дії кислотності ґрунтів на насіннєву продуктивність бобових та окремих видів злакових трав, пошуку ефективних методів боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами, вдосконалення системи удобрення насіннєвих посівів шляхом застосування стимуляторів росту, водорозчинних, кальцієвмісних та мінеральних добрив;
 • розроблення агробіологічних основ підвищення урожайних та посівних властивостей насіння багаторічних бобових та злакових трав в основних ґрунтово-кліматичних зонах промислового насінництва України;
 • визначення закономірностей впливу гідротермічних факторів та особливостей інокуляції насіння, формування симбіотичного апарату бульбочкових бактерій багаторічними бобовими травами, застосування асоціативної азотфіксації у злакових трав, рістрегулюючих речовин, їх впливу на оптимізацію живлення насіннєвих посівів бобових і злакових трав та формування врожаю насіння з високими посівними та врожайними властивостями;

 

 • розроблення науково-обґрунтованої методики визначення збиральної стиглості насіння багаторічних бобових та злакових трав на основі біофізичних та біохімічних показників під час його дозрівання, вдосконалити строки і способи їх збирання;
 • вивчення особливостей репродукційного процесу на формування посівних і врожайних властивостей з метою удосконалення сучасних та розроблення нових методів ведення первинного насінництва кормових культур;
 • розроблення нормативних документів із регламентації насінництва кормових культур;
 • розмноження та реалізація добазового та базового насіння сортів с.-г. культур селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля та інших науково-дослідних установ.

Практичні розроблення:

 • способи підвищення посівних та врожайних властивостей насіння багаторічних трав;
 • схеми прискореного розмноження нових високопродуктивних сортів кормових культур власної селекції;
 • сучасні ресурсозберігаючі технології вирощування насіння багаторічних трав з високими посівними та врожайними властивостями, які забезпечують продуктивність люцерни посівної 0,3-0,4; конюшини лучної 0,4-0,5; конюшини гібридної 0,3-0,4; конюшини повзучої 0,2-0,25; лядвенцю рогатого 0,4-0,5; буркуну білого 0,5-0,6; стоколосу безостого 0,5-0,6; пажитниці багаторічної та багатоквіткової 0,8-1,2; тимофіївки лучної 0,4-0,5; костриці лучної 0,5-0,6; костриці очеретяної 0,4-0,5; костриці тонколистої 0,3-0,4; костриці червоної мінливої 0,4-0,5; мітлиці тонкої 0,4-0,5 т/га.

Елементи технологій:

 • використання високопродуктивних адаптованих сортів, сортів-синтетиків власної селекції;
 • зниження негативної дії кислотності ґрунтів на насіннєву продуктивність бобових трав та окремих видів злакових трав шляхом застосування швидкодіючих кальцієвмісних добрив;
 • покращення симбіотичної та асоціативної азотфіксації у бобових та злакових трав за рахунок проведення передпосівного обробляння насіння бактеріальними препаратами;
 • раціональна система удобрення насіннєвих посівів мінеральними та мікродобривами на хелатній основі;
 • формування оптимальної густоти посівів з допомогою норм та способів посіву основної та покривної культури;
 • осіннє підкошування трав із врахуванням стану рослин;
 • вибір укосу на насіння та оптимальні строки скошування першого укосу бобових трав;
 • інструментальний спосіб визначення строку збирання насіння на основі методики прогнозування збиральної стиглості за рівнем вологості насіннєвих суцвіть, вмісту вільних цукрів під час дозрівання;
 • якісний обмолот та ретельна герметизація збиральної техніки.

Перспективи роботи:

 • Вивчення закономірності впливу гідротермічних факторів на екологію цвітіння нових сортів-синтетиків люцерни посівної та конюшини лучної, проходження окремих етапів органогенезу, запилення їх і формування плодоелементів біологічного врожаю цих культур;
 • Вивчення дії мінеральних, вапнякових та мікродобрив на хелатній основі, інокуляції на формування плодоелементів насіннєвої продуктивності конюшини: лучної, гібридної та повзучої, люцерни посівної, лядвенцю рогатого;
 • Розроблення системи удобрення насіннєвих посівів стоколосу безостого, пажитниці багаторічної партерної, костриці борознистої, житняку гребінчастого;
 • Вдосконалення способів збирання злакових трав на основі методики визначення збиральної стиглості насіння з врахуванням вологості насіння, насіннєвих суцвіть та вмісту вільних цукрів;
 • Розроблення наукових основи підвищення посівних та врожайних властивостей насіння основних кормових культур та удосконалення методів їх визначення згідно вимог ОЕСР;
 • Розроблення нормативної бази даних для сертифікації насіння та методики польового інспектування кормових культур згідно міжнародних вимог ОЕСР по групі «трави та бобові» (Grass and legume seed), методики постконтрольного тестування (ґрунтового контролю) в польових та лабораторних умовах;
 • Розроблення наукових основ методології насіннєзнавства багаторічних бобових та злакових трав, розроблення та вдосконалення експрес-методу визначення їх посівних якостей та гармонізація їх згідно міжнародних вимог;
 • Удосконалення методів ведення первинних ланок насінництва багаторічних трав з метою збереження їх сортових ознак ідентичності та продуктивності;
 • Удосконалення сучасних ресурсозберігаючих технологій вирощування насіння люцерни посівної, конюшини лучної, лядвенцю рогатого, стоколосу безостого, пажитниці багаторічної, житняку гребінчастого та костриці борознистої з високими посівними та врожайними властивостями;
 • Гармонізація державних нормативних документів згідно вимог СОТ та ЄС щодо сортових та посівних якостей насіння сільськогосподарських культур.

У зв’язку із необхідністю гармонізації вітчизняних стандартів до вимог СОТ та ЄС, підвищення рівня нормативного і нормативно-правового забезпечення у сфері технічного регулювання агропромислового виробництва колектив відділу насінництва та трансферу інновацій взяв активну участь в розробленні національних стандартів України (ДСТУ), зокрема розроблено такі стандарти:

 1. ДСТУ 8138:2015 «Кормові культури. Насіння багаторічних бобових трав (конюшина повзуча, конюшина гібридна, лядвенець рогатий). Технологія вирощування. Загальні вимоги.»
 2. ДСТУ 8138:2015 «Кормові культури. Насіння багаторічних злакових трав (костриця лучна, тимофіївка лучна, тонконіг лучний). Технологія вирощування. Загальні вимоги.»
 3. ДСТУ 8499:2015 «Буркун кормовий. Технологія вирощування. Загальні вимоги.»
 4. ДСТУ 8138:2015 «Гірчиця. Технологія вирощування. Загальні вимоги.»
 5. ДСТУ 8138:2015 «Еспарцет. Технологія вирощування. Загальні вимоги.»

Колектив відділу є також співавтором ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» та ДСТУ «4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», ДСТУ «2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення понять», а також інструкції з апробації сортових посівів с.-г. культур.

Наукові розробки відділу знайшли своє відображення в опублікованих 15 рекомендаціях різного рівня та більше 300 наукових праць.

Виробничий підрозділ відділу насінництва та трансферу інновацій пропонує до реалізації добазове, базове та сертифіковане насіння сортів власної селекції багаторічних бобових трав (конюшини лучної Анітра, Спарта, Політанка, Тіна, конюшини повзучої Даная, конюшини гібридної Вілія, люцерни посівної Синюха, Реґіна, РОСАНА, Радослава, Родена, Амага, буркуну білого Еней, лядвенцю рогатого Аякс, Гелон, козлятнику східного Кавказький бранець), багаторічних злакових трав (стоколосу безостого Марс, Всеслав, Оракул, костриці лучної Діброва, костриці очеретяної Людмила, костриці червоної Айра, костриці червоної мінливої Касандра, костриці тонколистої Барва, костриці борознистої Скіфська, пажитниці багаторічної Руслана, пажитниці багаторічної партерної Айтера, пажитниці вестервольдської Тиверський, Улич, тимофіївки лучної Витава, тонконогу лучного Удич, Вілор, житняку гребінчастого Петрівський, Глобинський, стоколосу прибережного Боян, пирію середнього Хорс, мітлиці тонкої Юнона, мітлиці білої Сабіна, регнерії шорсткостеблової Колумб),  гірчиці білої Кароліна, Ослава, суріпиці озимої Раміра, озимого тритикале Полянське, Половецьке, Богодарське, Божич, бобів кормових Візир, бобів кінських Віват, квасолі звичайної Славія, Рось, Галактика сої Оріана, Золотиста, Феміда, КиВін, Омега вінницька, Хуторяночка, Монада, Вежа, Княжна, Діадема Поділля, Тріада, Мілленіум, Титан, Азимут, горошку (вики ярої) Єлізавета, горошку паннонського (вики озимої) Орлан, озимого ріпаку Чорний велетень, Монополіст, Антарія, Гіпаніс, ярого ріпаку Аіра, ярого ячменю Армакс, Сварог, Барвистий, Тівер, Айріс, Арістей, Сіріус, Айжан, Діантус, ярої пшениці Печерянка та базового насіння перспективних сортів озимої пшениці селекції інших науково-дослідних установ.