Loading...
 

XIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«КОРМИ І КОРМОВИЙ БІЛОК»

XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
«FEEDS AND FEED PROTEIN»

6 серпня 2021 року на базі Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН відбулась

ХIII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КОРМИ І КОРМОВИЙ БІЛОК».
(дистанційна форма). В конференції взяли участь більше 100 участників. Цільова аудиторія конференції – наукові співробітники, викладачі вузів, аспіранти, докторанти, фахівці сільськогосподарського виробництва та агробізнесових структур. Завдання конференції – популяризація прогресивного наукового доробку та інновацій за результатами фундаментальних і прикладних досліджень. Цільова спрямованість – дискурс науковців та практиків з питань розв’язання актуальних завдань в кормовиробництві; трансфер інновацій, що сприятиме одержанню конкурентоспроможної тваринницької продукції та забезпеченню продовольчої безпеки держави. За результатами проведеної конференції опубліковано збірник “Матеріали XІІ Міжнародної наукової конференції “Корми і кормовий білок” (6 серпня 2021 року)”. 

Адреса оргкомітету конференції:
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН,
проспект Юності, 16,
м. Вінниця, Україна, 21100
тел./факс: (0432) 46-41-16,
e-mail: vintransfer@ukr.net

 

Матеріали ХIII міжнародної наукової конференції «КОРМИ І КОРМОВИЙ БІЛОК»

Proceedings of the ХIII international scientific conference «FEEDS AND FEED PROTEIN»