Loading...

20 червня 2022 року комісія Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, діюча відповідно наказу по ІКСГП НААН  № 20 від 13 червня 2022 р. у складі: Віктор ЗАДОРОЖНИЙ, заступник директора з наукової роботи ІКСГП НААН, кандидат сільськогосподарських наук (голова комісії); Василь БУГАЙОВ, завідувач відділу селекції кормових культур ІКСГП НААН, кандидат сільськогосподарських наук; Юрій ВЕКЛЕНКО, завідувач польових кормових культур, сіножатей і пасовищ ІКСГП НААН, кандидат сільськогосподарських наук у присутності  представників ННЦ «Інститут землеробства НААН»: Олени КОСТЕНКО, заступника директора з наукової роботи з питань селекції, кандидата сільськогосподарських наук; Надії АСАНІШВІЛІ, заступника директора з наукової роботи з питань землеробства і рослинництва, кандидата сільськогосподарських наук; Володимира КУРГАКА, головного наукового співробітника відділу кормовиробництва, доктора сільськогосподарських наук; Антоніни ГОЛОДНОЇ, головного наукового співробітника відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур, доктора сільськогосподарських наук; Олени ЩЕРБИ, завідувача відділу селекції і насінництва зернобобових, олійних і луб’яних культур, кандидата сільськогосподарських наук; Тетяни ЛЕВЧЕНКО, провідного наукового співробітника відділу селекції і насінництва зернобобових, олійних і луб’яних культур, кандидата сільськогосподарських наук; Олексія КОРЯГІНА, старшого наукового співробітника відділу кормовиробництва, кандидата сільськогосподарських наук провела перевірку стану виконання науково-дослідних робіт, передбачених тематичним планом ННЦ «Інститут землеробства НААН», які виконуються в межах ПНД НААН 25 «Кормовиробництво та технології отримання високоякісної продукції для тваринництва» («Кормовиробництво»).

Оглянувши посіви, ознайомившись із первинною документацією комісія встановила, що заплановані дослідження проводяться відповідно до тематичного плану і робочих програм. Польові культури розміщені  в досліджуваних сівозмінах згідно зі схемами їх чергування. Основні досліди оформлені належним чином. Дослідження ведуться на належному методичному рівні, що дозволить отримати  науково обґрунтовані дані і на їх основі зробити об’єктивні висновки та вирішити поставлені завдання.