Loading...
Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 201 «Агрономія». До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Документи для вступу до аспірантури:
 • заява на ім’я директора інституту;
 • супровідний лист від організації, яка направляє на навчання (за наявності);
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографія;
 • 2 фотокартки 3×4;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 • засвідчена копія додатку з повним переліком дисциплін, які викладались за весь період навчання;
 • копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності).
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Для абітурієнтів із установ мережі НААН можливо цільове (стаціонарне) навчання з наступним направленням до установи після закінчення аспірантури. Термін подання документів до 20 серпня 2022 року. Адреса: 21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 Конкурсні іспити за спеціальністю та з іноземної мови – з 25 серпня по 10 вересня 2022 року Початок навчання в аспірантурі з 15 вересня 2022 року.