Loading...

ОГОЛОШЕННЯ

про прийом до аспірантури на 2023 рік

Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України оголошує прийом до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 201 «Агрономія».

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі ІКСГП НААН здійснюється за рахунок:

– коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Документи для вступу до аспірантури:

 • заява на ім’я директора наукової установи;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копія паспорта, завірену вступником (для військовозобов’язаних – 2 шт.);
 • копія довідки про присвоєння РНОКПП (ІПН), завірена вступником (для військовозобов’язаних – 2 шт.);
 • копії (2 шт.) військово-облікового документу (військовий квиток, тимчасове посвідчення, посвідчення про прописку до призовних дільниць, завірені вступником);
 • копія диплому про вищу освіту з додатками, завірені вступником (для військовозобов’язаних – 2 шт.);
 • копія трудової книжки для працюючих, завірена за місцем роботи з печаткою;
 • 4 фотокартки 3×4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. Термін подання документів до 25 серпня 2023 року.

Адреса: 21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16

Конкурсні іспити за спеціальністю та з іноземної мови – з 28 серпня по 12 вересня 2023 року

Початок навчання в аспірантурі з 15 вересня 2023 року.