Loading...

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Рада молодих вчених (РМВ) при Вченій раді Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН (ІКСГП) представляє інтереси всіх категорій молодих наукових співробітників, аспірантів віком до 35 років включно, докторів наук та докторантів віком до 40 років, які працюють або навчаються в установі, поділяють цілі Ради молодих учених і беруть участь у вирішенні поставлених перед ними завдань.

Голова Ради молодих вчених

Тромсюк Валентина Дмитрівна

 Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур

Тел.: +38 (098) 781-62-18

E-mail: a08095@ukr.net

Заступник голови

Полутін Олексій Олександрович

Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії технологій вирощування зернових та технічних культур

Тел.: +38 (098) 001-81-16

E-mail: Jamberberis@gmail.com

Секретар

Головенько Юлія Олегівна

 Аспірант лабораторії технології вирощування сої та зернобобових культур

E-mail: yuliya.2727@ukr.net 

 

План роботи Ради молодих вчених при Інституті кормів та сільського господарства поділля НААН на 2023 рік 

№ з/п

Назва заходу

Дата виконання

Виконавці, відповідальна особа, особи по взаємодії

   1. Популяризація наукових знань та можливостей

1.1

Проведення презентацій щодо участі молодих вчених в міжнародних грантових та конкурсних програмах, особливості підготовки документів 

Впродовж року

Члени ради, Голова РМВ

1.2

Консультування молодих вчених щодо можливості участі у державних та регіональних конкурсах (стипендії, премії тощо) – на отримання грантів, стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших національних стипендій та премій (конкурси, регламент та алгоритм подачі, контрольні дати)

Впродовж року

Члени ради, Голова РМВ

1.3

Адміністрування та наповнення відомостями сторінки РМВ в соціальній мережі Facebook та ведення сторінки на сайті ІКСГП НААН

Впродовж року

Секретар РМВ
2. Проведення наукових заходів

  2.1

Організація та участь в науково-практичних семінарах та тренінгах із залученням провідних спеціалістів з питань: написання грантових проектів, наукометричні бази та практика підготовки статей, методика проведення наукових досліджень, тощо

Лютий – травень     2023 р.

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені лектори та стейкхолдери

2.2

Участь в організаційних комітетах конференцій, семінарів, днів поля, круглих столів та нарад ІКСГПВпродовж рокуДіючий склад РМВ

2.3

Проведення спільних заходів з радами молодих учених провідних закладів аграрного профілю в Україні та за її межами, активна робота по обміну досвідом

Впродовж року

Діючий склад РМВ, Голова РМВ

2.4

Організація і проведення конкурсу «Кращий молодий вчений року ІКСГП НААН» (для аспірантів та молодих вчених інституту)

Вересень 2023 р.

Голова РМВ, завідувач лабораторії інновацій, інтелектуальної власності, аспірантури та кадрового забезпечення

2.5

Організація Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених “Сучасні кормові ресурси: селекція, технологія виробництва, заготівля та безпека кормів”Жовтень 2023 р.

Голова РМВ, Вчений секретар

2.6

Участь у заходах до Дня працівника сільського господарстваЛистопад 2023 р.Діючий склад РМВ
3. Моніторинг результативності молодіжної науки в інституті
3.1Проведення анкетування молодих вчених інституту на предмет визначення основних проблем, побажань та бачення розвитку молодіжної науки в університетіТравень-грудень 2023 р.

Голова РМВ, Секретар РМВ

3.2Підвищення рейтингу наукових видань інститутуВпродовж року

Голова РМВ, діючий склад РМВ

Прийнято
на загальних зборах Ради молодих вчених Інституту кормів та сільського
господарства НААН, протокол №1 від «20» січня 2023 р.

Схвалено
Вченою радою Інституту кормів та сільського господарства НААН, протокол № 2 від «17» лютого 2023 р.