Loading...

СКЛАД РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

  1. Ящук Валентин Анатолійович – голова Ради, старший науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ.
  2. Полутін Олексій Олександрович– заступник голови Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії технологій вирощування зернових та технічних культур.
  3. Захлєбна Тетяна Петрівна – секретар Ради, науковий співробітник відділу польових кормових культур, сіножатей та пасовищ.
  4. Петриченко Олександр Анатолійович – член Ради, доктор екон. наук, доцент, заступник директора з науково-виробничої діяльності.
  5. Маренюк Олександр Борисович – член Ради, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції зернових та олійних культур.
  6. Горенський Віталій Михайлович – член Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур.
  7. Тромсюк Валентина Дмитрівна – член Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу селекції кормових, зернових колосових та технічних культур.
  8. Коханюк Надія Василівна – член Ради, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції сої і зернобобових культур.
  9. Побережний Максим Сергійович – член Ради, науковий співробітник лабораторії економічних досліджень та маркетингу.
  10. Головенько Юлія Олегівна – член Ради, аспірант.
 

План роботи Ради молодих вчених при Інституті кормів
та сільського господарства поділля НААН на 2022 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Дата виконання

Виконавці, відповідальна особа, особи по взаємодії

   1.   
Популяризація наукових знань та
можливостей

1.1

Проведення
презентацій щодо участі молодих вчених в міжнародних грантових та конкурсних
програмах, особливості підготовки документів

Впродовж року

Члени ради, Голова РМВ

1.2

Консультування
молодих вчених щодо можливості участі у державних та регіональних конкурсах
(стипендії, премії тощо) – на отримання грантів, стипендій Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, інших національних стипендій та премій
(конкурси, регламент та алгоритм подачі, контрольні дати)

Впродовж року

Члени ради, Голова РМВ

1.3

Консультування
молодих вчених щодо можливості участі в міжнародних програмах обміну молодих
вчених (аспірантів) та можливості проведення досліджень

Впродовж року

Голова РМВ

1.4

Адміністрування
та наповнення відомостями сторінки РМВ в соціальній мережі Facebook та ведення
сторінки на сайті ІКСГП НААН

Впродовж
року

Секретар РМВ

   2.     Організація науково-дослідної діяльності в інституті

2.1

Підготовка
пропозиції до керівництва інституту у налагодженні зв’язків з провідними
підприємствами Вінницької області щодо наукової співпраці (замовлення тематик
проведення наукових досліджень)

Впродовж року

Діючий склад РМВ, Голова РМВ

2.2

Ініціювання
участі молодих вчених у розробці проектів державного та регіонального
розвитку

Впродовж року

Діючий склад РМВ

   3.     Проведення наукових заходів

3.1

Організація
та участь в науково-практичних семінарах та тренінгах із залученням провідних
спеціалістів з питань: написання грантових проектів, наукометричні бази та
практика підготовки статей, методика проведення наукових досліджень, тощо

Лютий – травень 2022 р

Діючий склад РМВ, Голова РМВ, запрошені лектори та
стейкхолдери

3. 2

Участь в
організаційних комітетах конференцій, семінарів, днів поля, круглих столів та
нарад ІКСГП

Впродовж року

Діючий склад РМВ

3.3

Проведення
спільних заходів з радами молодих учених провідних закладів аграрного профілю
в Україні та за її межами, активна робота по обміну досвідом

Впродовж року

Діючий
склад РМВ,

Голова РМВ

3.4

Участь у
заходах до Дня Науки в інституті

Травень 2022 р.

Діючий склад РМВ

3.5

Організація
і проведення конкурсу «Кращий молодий вчений року ІКСГП НААН» (для аспірантів
та молодих вчених інституту)

Вересень 2022 р.

Голова
РМВ,

Задорожна
Ірина Станіславівна

3.6

Організація
Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених “Сучасні кормові ресурси:
селекція, технологія виробництва, зберігання та ефективного використання”

Жовтень 2022

Голова
РМВ,

Столяр
Жанна Володимирівна

3.7

Участь у
заходах до Дня працівника сільського господарства

Листопад 2022 р.

Діючий склад РМВ

   4.    
Моніторинг результативності молодіжної науки в інституті

4.1

Проведення
анкетування молодих вчених інституту на предмет визначення основних проблем,
побажань та бачення розвитку молодіжної науки в університеті

Травень-грудень 2022 р.

Голова
РМВ,

секретар
РМВ

 

4.2

Підвищення
рейтингу наукових видань інституту

Впродовж року

Діючий
склад РМВ,

Голова РМВ

Прийнято
на загальних зборах Ради молодих вчених Інституту кормів та сільського
господарства НААН, протокол №1 від «28» січня 2022 р.

 

Схвалено
Вченою радою Інституту кормів та сільського господарства НААН, протокол № 1 від
«28» січня 2022 р.